ပင္မစာမ်က္ႏွာ | Email : myanmarutubechannel@gmail.com

ရုပ္သံလိုင္း ၾကည္႔လိုပါက ေဘးမွ လင္႔ကို ႏွိပ္ပါ ။ http://www.myanmartvchannel.com/mitv.html